Hell kun ferskvann på ovnen, ALDRI SALTVANN. Hell kun en liten øse av gangen. Vannet skal fordampe på steinene